شرايط اوليه پذيرش:

♦ داشتن گروه كارى متناسب با ایده محوری:

ما بر این اعتقادیم که گروه کاری هماهنگ و متناسب هر ایده ای را به سرانجام می رساند.

♦ داشتن ايده محورى مبتنی بر نیاز بازار:

ايده محورى، محصولى است كه واحد مستقر در مرکز رشد در طى مدت خاص توسعه داده و به محصول نهایی قابل عرضه تبدیل می کند.

♦ نوآورى فناورانه:

تحقق ايده محورى مستلزم نوآورى در حوزه فناورى باشد.

♦ داشتن طرح كسب و كار براى ايده محورى:

اين طرح، علاوه بر تشريح ابعاد و ارزش علمى-فنى ايده محورى، اقتصادى بودن سرمايه گذارى بر روى آن را توجيه مى كند.

 

روند انجام کار:

۱- فرم جذب و پذیرش “فرم شماره (۱)” را از بخش “فرم ها” در این صفحه (کلیک کنید) دانلود کنید.

۲- فرم را تکمیل و به نشانی اینترنتی، atic@shahroodut.ac.ir ارسال نمایید.

۳- زمان جلسه داوری ارائه طرح از طریق مدیر و یا کارشناس مرکز رشد به شما اعلام خواهد شد.

۴- ایده فناور در جلسه داوری با حضور متخصصین مرکز رشد توسط صاحب ایده و تیم مربوطه ارائه خواهد شد.

۵- نتیجه داوری از طرف شورای مرکز رشد به شما اعلام خواهد شد.

۶- در صورت مثبت بودن نتیجه داوری، جهت انتخاب دفتر کار و بستن قرارداد استقرار به مرکز رشد مراجعه نمایید.

۷- جهت بستن قراردادهای مربوط به تسهیلات تعیین شده از طرف شواری مرکز رشد، به پارک علم و فناوری استان سمنان مراجعه نمایید.

توضیحات ضروری:

۱- اگر سقف حمایتی تا ۱۲۰ میلیون ریال را نیاز دارید، نیاز به ثبت شرکت ندارید و در فرم جذب و پذیرش عنوان “هسته فناور” را انتخاب نمایید.

۲- اگر طرح شما دارای تکنولوژی متوسط به بالا می باشد و تا سقف یک میلیارد ریال نیاز دارید، نیاز به ثبت شرکت دارید تا بتوانید تسهیلات را دریافت کنید. این تسهیلات برای طرح های با تکنولوژی متوسط (MidTech) حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال و برای طرح های با تکنولوژی بالا (HiTech) حداکثر تا یک میلیارد ریال می باشد.

۳- جهت ثبت شرکت به وب سایت اینترنتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کنید و به عنوان مثال یک شرکت با مسئولیت محدود را ثبت کنید.

۴- راهنمای ثبت شرکت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را می توانید در این لینک مشاهده نمایید. جهت پیگیری تلفنی می توانید با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان تماس بگیرید.

۵- شروع فرآیند جذب و پذیرش در مرکز رشد فناوری های نوین را می توانید موازی با فرآیند ثبت شرکت به انجام برسانید. جهت این کار، نام تایید شده و یا نامی که احتمال می دهید تایید شود جهت درج در فرم جذب و پذیرش کفایت می نماید.

۶- وقت را تلف نکنید و نام احتمالی و یا تایید شده را در فرم جذب و پذیرش درج نمایید و سپس سایر قسمت ها را پر کنید و آن را به آدرس ایمیل مرکز رشد ارسال نمایید.

۷- پیش از ارسال درخواست، ضمانت های مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات را از طریق تماس با پارک علم و فناوری استان سمنان جویا شوید.

۸- تسهیلات دریافتی حداکثر تا سقف سه سال دارای تنفس است و در شرایط ضروری به تشخیص شورای مرکز رشد این مدت تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

۹- نحوه بازپرداخت این تسهیلات توسط شورای مرکز رشد و با توجه به عملکرد واحد فناور تعیین می گردد.