تماس با ما

  برای ارتباط با ما از فرم زیر استفاده کنید
   

  با ما تماس بگیرید

  برای ارتباط با ما میتوانید

  از فرم تماس زیر یا از راه تماس

  با شماره های زیر اقدام کنید:

  ۳۲۳۰۰۲۰۵ – ۰۲۳

   

  سمنان

  شهرستان شاهرود- بلوار دانشگاه – دانشگاه صنعتی شاهرود- پردیس مهندسی و فناوری های نوین – مرکز رشد فناوری های نوین.

  کدپستی:  ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱
  صندوق پستی: ۳۱۶
  تلفن : ۰۲۳۳۲۳۰۰۲۰۵
  ایمیل : atic@shahroodut.ac.ir