اطلاعات شرکت

 • وضعیت شرکت: در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱ از مرکز رشد خارج شده است.
 • دسته بندی: شرکت های فن آور 
 • نام شرکت : سامانه حافظ راه (سحر)
 • سال تاسیس : ۱۳۹۶
 • زمان شروع فعالیت در مرکز رشد : ۱۳۹۶/۱/۱
 • موسسین : دکتر حسین قاسم زاده طهرانی
 • محل شرکت (دفتر مرکزی) : شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، پردیس مهندسی و فناوری های نوین ، مرکز رشد فناوریهای نوین، طبقه اول ، شرکت سامانه حافظ راه (سحر)
 • وبسایت شرکت : –
 • شماره تماس شرکت : ۰۹۱۲۳۷۳۰۶۸۴ (دکتر حسین قاسم زاده طهرانی)
 • ایمیل شرکت : –
 • ساعت کاری شرکت : –

خلاصه فعالیت ها:

۱- طراحی و ساخت ماده درز گیر گرم و سرد آسفالت.

۲- طراحی و ساخت سیستم هوشمند ارزیابی ایمنی قوس های جاده

۳- طراحی و ساخت دستگاه آزمایش صفحه نازک آسفالت

۴- تبیین سیستم استاندارد نوین در آزمایش ها و تاییده هایی آسفالت های جاده ای