اطلاعات شرکت

 • وضعیت شرکت: مستقر
 • دسته بندی: شرکت های فن آور 
 • نام شرکت : توسعه و تفکر حامین
 • سال تاسیس : ۱۳۹۷
 • زمان شروع فعالیت در مرکز رشد : ۱۳۹۷/۱۱/۱
 • موسسین : دکتر حسین توکلی عنبران
 • محل شرکت (دفتر مرکزی) : شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، پردیس مهندسی و فناوری های نوین ، مرکز رشد فناوریهای نوین، طبقه همکف، شرکت توسعه و تفکر حامین
 • وبسایت شرکت : –
 • شماره تماس شرکت : ۰۹۱۵۱۱۸۸۰۶۲  (دکتر حسین توکلی عنبران)
 • ایمیل شرکت : –
 • ساعت کاری شرکت : –

خلاصه فعالیت:

طراحی،اجرا،مشاوره و نظارت بر اجرای طرح  های ساخت تجهیزات مزتبط با انرژی های نو (انرژی باد، زمین گزمایی، انرژی حاصل از چشمه های گسیلنده