اطلاعات شرکت

 • وضعیت شرکت: مستقر
 • دسته بندی: شرکت های فن آور
 • نام شرکت : آزمایشگاه تخصصی انرژی (سولار کار)
 • سال تاسیس : ۱۳۹۶
 • زمان شروع فعالیت در مرکز رشد :  ۱۳۹۶/۷/۱
 • موسسین : دکتر محمد ضامن
 • محل شرکت (دفتر مرکزی) : شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، پردیس مهندسی و فناوری های نوین، مرکز رشد فناوری های نوین، طبقه همکف ، آزمایشگاه تخصصی انرژی (سولار کار)
 • وبسایت شرکت :  www.bitlab.shahroodut.ac.ir
 • شماره تماس شرکت : ۳۲۳۰۰۲۷۴-۰۲۳ – دکتر ضامن ۰۹۱۲۵۰۲۷۴۶۴
 • ایمیل شرکت : zamen@shahroodut.ac.ir
 • ساعت کاری شرکت : ۸صبح الی ۱۶(جهت مراجعه با تعیین وقت قبلی)

خلاصه فعالیت:

آزمایشگاه تخصصی انرژی به عنوان نخستین آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در زمینه انرژی خورشیدی، ممیزی و مدیریت انرژی، بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت و ساختمان فعالیت می نماید. این آزمایشگاه آماده ارائه خدمات آموزشی، انجام پژوهشی های کاربردی و ارائه خدمات تخصصی در زمینه های مذکور می باشد.

این آزمایشگاه در مهر ماه سال ۱۳۹۶ با همکاری شرکت سولار کار تجهیز و راه اندازی گزدید.

* ساخت دستگاه ترکیبی آب شیرین کن، آب سرد کن و آب گرم کن خورشیدی (این دستگاه ترکیبی برای تولید بیست لیتر آب شیرین سرد با دمای زیر ده درجه سانتیگراد و تولید تولید آب گرم طراحی و ساخته شده است و همه انرژی مورد نیاز آن از طریق پنل های خورشیدی تامین می گردد.

* تولید نمونه دستگاه PVT (تولید همزمان برق و حرارت) نوین و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با انرژی.

*ارزیابی آزمایشگاه تخصصی انرژی توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بعنوان آزمایشگاه همکار استاندارد. (در اسفند ماه ۱۳۹۷ آزمایشگاه تخصصی انرژی جهت دریافت گواهینامه آزمایشگاه همکار برای انجام آزمون عملکرد کلکتورهای خورشیدی مورد ارزیابی قرار گرفت و در مرحله صدور گواهینامه می باشد.)