اطلاعات شرکت

 • وضعیت شرکت: مستقر
 • دسته بندی: شرکت های فن آور – شرکت های دانش بنیان
 • نام شرکت : آب پژوهان راهوار کویر
 • سال تاسیس : ۱۳۹۵
 • زمان شروع فعالیت در مرکز رشد : ۱۳۹۵/۹/۱
 • موسسین : دکتر غلامحسین کرمی، دکتر رحیم باقری، دکتر هادی جعفری، دکتر عزیزالله طاهری.
 • محل شرکت (دفتر مرکزی) : شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، پردیس مهندسی و فناوری های نوین ، مرکز رشد فناوریهای نوین، طبقه اول ،  شرکت آب پژوهان راهوار کویر

 • وبسایت شرکت :  –
 • شماره تماس شرکت :  ۰۹۱۲۲۷۳۱۳۵۱ (دکتر غلام حسین کرمی)
 • ایمیل شرکت : –
 • ساعت کاری شرکت : –

خلاصه فعالیت:

احداث آبخوان مصنوعی درمقیاس کوچک برای تامین آب شرب در مقیاس کوچک