سلسله رویدادهای ایده پردازی و ایده پروری نوین (سران) : باز آفرینی ضایعات و اقتصاد چرخه ای زمان: 27 فروردین ماه 1399  مکان: شیراز- دانشگاه صنعتی ...

شرکت گروهی از واحد های فناور مرکز رشد فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود در بیستمین نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری که به مناسبت چهل و یکمین سا...

همزمان با هفته پژوهش و روز نفت و دانشگاه ؛ از چهار محصول تولید بار اول مرکز رشد فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود شامل: دستگاه مشخصه یاب پارامترهای...

نمایشگاه بین المللی فناوری ، اطلاعات، ارتباطات و نوآوری و اولین نمایشگاه رسانه های علم محور  (کینکس 2020) مکان: جزیره زیبای کیش زمان: 18 لغایت 2...