پارک علم و فناوری گیلان با همکاری صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی گیلان (دانش بنیان) اقدام به برگزاری رویداد ملی سرمایه گذاری 9VEST؛ ویژه طرح های دارای...

اولیت فراخوان پذیرش واحد های فناور در مرکز فناوری و نوآوری رسا وابسته به پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، مهلت ارسال از تاریخ 99/10/1 لغایت 99/10/30 ...

  کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، با صدور مجوز فعالیت مرکز رشد واحد های فناور مشترک فی مابین پارک علم و فناوری استان سمنا...

هشتمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی RINOTEX2020 با هدف جهش تولید از تاریخ 22 الی 25 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز (د...

مرکز نوآوری دانشگاه غیاث الدین کاشان با همکاری شتابدهنده دیموند وبیار کارآفرینی با  دو عنوان تفکر طراحی و نوآوری محصول و خلاقیت حل مسئله را در مورخ 99...

سلسله رویدادهای ایده پردازی و ایده پروری نوین (سران) : باز آفرینی ضایعات و اقتصاد چرخه ای زمان: 27 فروردین ماه 1399  مکان: شیراز- دانشگاه صنعتی ...

شرکت گروهی از واحد های فناور مرکز رشد فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود در بیستمین نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری که به مناسبت چهل و یکمین سا...