سلسله رویدادهای ایده پردازی و ایده پروری نوین (سران) : باز آفرینی ضایعات و اقتصاد چرخه ای زمان: 27 فروردین ماه 1399  مکان: شیراز- دانشگاه صنعتی ...

شرکت گروهی از واحد های فناور مرکز رشد فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود در بیستمین نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری که به مناسبت چهل و یکمین سا...

همزمان با هفته پژوهش و روز نفت و دانشگاه ؛ از چهار محصول تولید بار اول مرکز رشد فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود شامل: دستگاه مشخصه یاب پارامترهای...

گزارش تصویری از دو تیم اعزامی رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود به چهاردهمین مسابقات بین المللی رباتیک، هوش مصنوعی و اخترات و ابتکارات دانشگاه صنعتی نوشیروا...

بازدید کارشناس موسسه استاندارد و تحققات صنعتی ایران جهت ارزیابی آزمایشگاه تخصصی انرژی مستقر در مرکز رشد فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود   ...

گزارش تصویری از بازدید رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان و رئیس مراکز رشد وزارت علوم از مرکز رشد فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود [caption i...