پارک علم و فناوری گیلان با همکاری صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی گیلان (دانش بنیان) اقدام به برگزاری رویداد ملی سرمایه گذاری 9VEST؛ ویژه طرح های دارای...

اولیت فراخوان پذیرش واحد های فناور در مرکز فناوری و نوآوری رسا وابسته به پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، مهلت ارسال از تاریخ 99/10/1 لغایت 99/10/30 ...