کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، با صدور مجوز فعالیت مرکز رشد واحد های فناور مشترک فی مابین پارک علم و فناوری استان سمنا...

هشتمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی RINOTEX2020 با هدف جهش تولید از تاریخ 22 الی 25 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز (د...