همزمان با هفته پژوهش و روز نفت و دانشگاه ؛ از چهار محصول تولید بار اول مرکز رشد فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود شامل: دستگاه مشخصه یاب پارامترهای...

نمایشگاه بین المللی فناوری ، اطلاعات، ارتباطات و نوآوری و اولین نمایشگاه رسانه های علم محور  (کینکس 2020) مکان: جزیره زیبای کیش زمان: 18 لغایت 2...