گزارش تصویری از دو تیم اعزامی رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود به چهاردهمین مسابقات بین المللی رباتیک، هوش مصنوعی و اخترات و ابتکارات دانشگاه صنعتی نوشیروا...

کسب افتخار توسط دو تیم رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود در چهاردهمین مسابقات بین المللی رباتیک، هوش مصنوعی و اخترات و ابتکارات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل...