نمایشگاه «دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب» در شاهرود با محوریت شعار "افتخار به گذشته، امید به آینده" و با حضور ۳۰ دستگاه اجرایی، جمعه 12 بهمن ماه 1397 همزم...